รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
สรุปการเข้ารับการอบรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปีงบประมาณ 2564   17 พ.ค. 64 38