รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 9

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงนตามแผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง รอบ 6 เดือน   17 พ.ค. 64 29