นำส่งข้อมูลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐฯ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: นำส่งข้อมูลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภารัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ ประจำเดือน มกรารม  2564
เปิดไฟล์
โพสโดย : สุกัญญา   วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 64   View : 106
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :