การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: การพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ

บันทึกการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
เปิดไฟล์
โพสโดย : สุกัญญา   วันที่ : 6 สิงหาคม 64   View : 79
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :