ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง

                         ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
เรื่อง  การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามกฏกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
และหนังสือรับรองการแจ้งตามกกกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง
และการให้บริการจัดกาการในรสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563
โพสโดย : สุกัญญา   วันที่ : 13 มกราคม 65   View : 4
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :