ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน

                          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
เรื่อง  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน
และสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โพสโดย : สุกัญญา   วันที่ : 13 มกราคม 65   View : 5
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :