ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส 3 13 ก.ค. 64 73
ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาส 3 13 ก.ค. 64 72
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 19 พ.ค. 64 77
นำส่งข้อมูลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐฯ 11 ก.พ. 64 105
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 15 เม.ย. 63 166
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้าง ไตรมาสที่ 2 /2563 9 เม.ย. 63 172
ประกาศ ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านโนนรัง - บ้านแก่นทราย 6 มี.ค. 63 171
ตอบคำชี้แจงร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง งบประมาณ 2563 บ้านโนนรัง - แก่นทราย 5 มี.ค. 63 162
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 20 ส.ค. 62 149
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 20 ส.ค. 62 177
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 20 ส.ค. 62 153