ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 11

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-030450
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nonrung101.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
 
สายด่วนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โทร.043-030450
  2. นายจงจิต  จองคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  โทร 085-4529151
  3. นายสุวิช  สุวรรณศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โทร.093-3632645
  4. สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด โทร 043-511777 หรือ 191
  5. นายจรุญ  ไกยสวน กำนันตำบลโนนรัง โทร 086-2163549
 

 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โทรศัพท์ 043-030450
View : 229